RoHS та REACH

Продукція, що Вам постачається, не містить заборонених законодавством речовин.

icon rohs Compliant large

Чинні норми законодавства:

2011/65/EU - Директива RoHS
1907/2006/EC - Регламент REACH
2006/122/ECOF - Директива про обмеження сульфонатів перфтороктану („PFOS“)
1005/2009/EC - Положення про речовини, що руйнують озоновий шар

 

RoHS: обмеження використання небезпечних речовин в електрообладнанні

Директива RoHS 2011/65 / ЄС: щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин у електричному та електронному обладнанні.

Дана директива обмежує використання свинцю, кадмію, ртуті, шестивалентного хрому, полібромованих біфенілів (PBB) та поліборофорних дифенілетерів (PBDE) у деяких електричних та електронних устаткованнях (EEE) та діє з 3 січня 2013 року. В липні 2011 року ця Директива набрала чинності, замінивши попередню 2006/95/EC (RoHS).

У список заборонених речовин RoHS II ще не добавлені нові. Проте заборона на використання більше не обмежується речовинами з попередньої версії Директиви. Замість цього була розроблена процедура, по додаванню нових речовин в майбутньому (за аналогією з REACH).

Незалежно від сфери застосування Директиви RoHS II, усі продукти в головному каталозі LAPP відповідають вимогам Директиви 2011/65/ЕС щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин у електричному та електронному обладнанні (RoHS II). Ці продукти не містять жодної із заборонених речовин, зазначених у Директиві RoHS II, або не перевищують максимальну концентрацію, передбачену в ній, за винятком виключень, передбачених Додатком III цієї Директиви.

 

REACH: обмеження використання хімічних речовин

Регламент (EC) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. стосовно реєстрації, оцінки, дозволу та обмеження застосування хімічних речовин

За допомогою REACH Європейське співтовариство створило гармонізовану систему реєстрації, оцінки, дозволу та обмеження хімічних речовин. Мета - забезпечити високий рівень захисту навколишнього середовища, здоров'я та безпеки.

REACH набув чинності 1 червня 2007 року. У ньому був змінений ряд специфікацій, що відносяться до складу матеріалу продукції, як раніше це регулювалося, наприклад, Директивою 76/769 / ЄЕС щодо зближення законодавства, регламенту та адміністративних положень держав-учасників, що стосуються обмежень з виробництва, маркетингу і застосування певних небезпечних хімічних речовин , як в чистому вигляді, так і в складі препаратів і виробів. При цьому дія регламенту REACH не поширюється на самі препарати і вироби, що складаються з хімічних речовин.

 

Тут ви знайдете короткий огляд REACH та заяву LAPP.