Кодекс поведінки

 

Орієнтованість на клієнтів. Сімейні цінності. Інновації. Орієнтованість на успіх. Це ті цінності, на яких заснована діяльність Lapp Group. Наші цінності зробили нас сильними, і як сімейна компанія, ми знаємо, що тільки завдяки нашим спільним зусиллям - через командну роботу як усередині компанії, так і з нашими бізнес-партнерами - ми зможемо бути успішними. На нижчеперелічених принципах ґрунтуються наші цінності. 

 

Якщо наша щоденна поведінка відповідає нашим цінностям, якщо ми ставимося один до одного і до наших бізнес-партнерів справедливо і з повагою, ми будемо примножувати історію успіху Lapp Group і залишатися лідируючим виробником кабельних системних рішень і технологій з'єднань.

 

У цьому Кодексі поведінки ми намагаємося дати більш точне тлумачення того, яке значення мають наші цінності в повсякденній роботі. Ми віримо в те, що це допоможе Вам. 

 

1. Наші принципи роботи

Ми дотримуємося принципу законності в діях, заходах, договірних взаємовідносин та іншій діяльності Lapp Group. А також працюємо виключно в рамках закону, незалежно від того, має Lapp Group якусь користь з цього чи ні. Всі наші співробітники особисто відповідальні за дотримання закону в персональній сфері діяльності та зоні своєї відповідальності. Заборонено спонукати третіх осіб до незаконних дій або усвідомлено брати участь у будь-яких подібних незаконних діях.

 

Відповідальність за репутацію Lapp Group

Всі співробітники зобов'язані належним чином ставитися до репутації Lapp Group при виконанні своїх посадових обов’язків.

 

2. Права людини

Як глобальний гравець Lapp Group визнає свою соціальну відповідальність. Управління компанією здійснюється на основі корпоративних цінностей, міжнародних прав людини, норм Міжнародної організації праці (МОП) та чинного законодавства з урахуванням локальних культурних особливостей.

 

a. Ставлення до співробітників

Ми шанобливо ставимося до особистої гідності кожного співробітника. Дискримінація та домагання в будь-яких їхніх проявах присікаються завжди в кожній локальній компанії групи Lapp.

 

b. Дитяча і примусова праця

Дитяча і примусова праця виключені в рамках співпраці з Lapp Group, у тому числі в рамках співпраці з бізнес-партнерами.

 

c. Безпека на робочому місці, дотримання правил пожежної безпеки, захист здоров'я і навколишнього середовища. Обов'язком кожного співробітника є мінімізація негативного впливу на оточуючих його людей і середовище, а також розумне використання ресурсів. Використання елементів і речовин, у тому числі сировинних, які можуть завдати шкоди здоров'ю, заборонено.

 

d. Навчання і кваліфікація

У Lapp Group відбір, найм і навчання співробітників здійснюється з урахуванням їхньої кваліфікації, навичок і особливостей особистісного розвитку.

 

3. Конфлікт інтересів

Робота за сумісництвом допускається тільки при наявності попередньої згоди компанії. Співробітники Lapp Group можуть надавати послуги конкуруючим компаніям тільки за умови офіційного дозволу з боку холдингу.

 

Використання ділових зв'язків в особистих цілях

Використання ділових зв'язків співробітниками Lapp Group в особистих цілях допускається тільки за умови наявності дозволу на локальному або глобальному рівнях.

 

4. Робота з інформацією

Звітність

Вся інформація, яка подається співробітниками, повинна бути точною і актуальною. Дотримання загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку є обов'язковим; відповідно з цим, дані і документація повинні бути повними, коректними, своєчасними і правильно оформленими.

 

Конфіденційність

Конфіденційна інформація повинна зберігатися в суворій секретності навіть після припинення трудових відносин з Lapp Group.

 

Захист інформації

В рамках будь-якої проектної або операційної діяльності (IT- підтримки) право співробітника на недоторканність приватного життя гарантовано інформаційною безпекою на основі вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних та IT-безпеки.

У разі необхідності збору, обробки або передачі персональних даних (клієнтів, постачальників, співробітників або третіх осіб) повинні дотримуватися принципи EU (Європейський Союз) або EEA (Європейський економічний простір).

 

  • Заборона на роботу з інформацією за відсутності згоди на те

Заборона на збір, обробку або передачу третім особам персональних даних, за умови відсутності добровільної на те згоди особи або нормативно-правової бази.

 

  • Відповідність цілі збору інформації

Персональні дані можуть бути використані тільки в рамках цілі, заявленої при її зборі.

 

  • Прозорість

Персональні дані повинні передаватися самостійно особою, про яку йде мова. Особа, що передає свої персональні дані, має буди обізнана про ціль збору інформації, обличчя приймаючого дані і чи будуть дані передаватися третім особам в подальшому.

 

  • Відповідність національному законодавству про захист персональних даних

Дані повинні збиратися, оброблятися та/або передаватися третім особам, особливо за межами ЄС або ЄЕЗ, враховуючи особливості локального законодавства у сфері захисту персональних даних. Дотримання законодавчих норм контролюється також відповідними співробітниками Lapp Group.

 

Захист персональних даних та IT-системи забезпечується у всіх бізнес-процесах за допомогою відповідних технічних і організаційних заходів.

5. Бізнес взаємини

Всі співробітники зобов'язані дотримуватися правил чесної конкуренції в рамках визначених чинним законодавством.

 

a. Робота з постачальниками і клієнтами

Всі угоди з клієнтами та постачальниками повинні укладатися в інтересах Lapp Group. Співробітники зобов'язані дотримуватися правил внутрішнього контролю (наприклад, подвійного контролю).

 

b. Хабарництво, корупція та інші порушення

Заборонені всі угоди з приватними особами, які можуть розцінюватися як посередництво, несправедливе нагородження або виплати, а також нечесне лобіювання. При кожному виявленому випадку порушення встановлених правил повинен бути оповіщений відповідний співробітник. Будь-які виплати забороняються, якщо вони можуть бути розцінені як хабарництво.

 

c. Благодійність

Компанії групи Lapp регулярно вносять благодійні внески в такі сфери як освіта, наука і культура. Призначення та сума подібних пожертвувань визначається генеральним директором локальної компанії і радою директорів Lapp Holding AG.

6. Якість продукції та безпека

"Успіх через якість" є одним з основоположних принципів ділової політики Lapp Group. Ми прагнемо якості продукції, відповідності вимогам безпеки і досконалості, які допоможуть нам гарантувати досягнення вище перелічених цілей.

 

У разі виявлення неліквідної продукції, ми вживаємо всіх заходів щодо її усунення в максимально стислі терміни відповідно до норм законодавства і з явним пріоритетом запобігання травм або шкоди здоров’ю.

7. Звітність та службові порушення

Кодекс Поведінки - ключовий елемент цінностей Lapp Group, які закладені в принцип її роботи. Важливо, щоб ці цінності застосовувалися і контролювалися на всіх рівнях - відповідальність лежить на кожному з працівників. 

 

Особлива відповідальність лягає на керівників, в силу того, що саме вони є провідниками цього Кодексу Поведінки співробітникам і служать для них прикладом.

 

У разі виникнення сумнівів, як вчинити в тій чи іншій ситуації, або якщо ви хочете повідомити про порушення цього Кодексу Поведінки, зв'язатися з компетентним органом можна за номером телефону +49 711 7838 8888 або електронною поштою за адресою compliance(at)lappgroup.com.

 8. Контроль

Кожна дочірня компанія несе відповідальність за те, щоб правила Кодексу Поведінки, а також будь-яких інших внутрішньокорпоративних правил були дотримані і виконувалися належним чином.

 

Департамент внутрішнього аудиту має необмежений доступ до інформації для проведення відповідних перевірок, якщо тільки встановлені законом правила не забороняють це. Під час перевірок аудитори звертають увагу на відповідність нормам Кодексу Поведінки, а також інші критерії оцінки.